Tenis Park Kołobrzeg
Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH

 

Informacje ogólne.

 

 1. Korty tenisowe są administrowane przez: STARLET D. S. Kimaszewscy spółka jawna.
 2. Korty czynne są codziennie od godziny 9.00 do godz. 22.00.
 3. Kierownik kortów może zmienić godziny otwarcia kortów.
 4. Za przestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiada kierownik kortów lub osoba, która go zastępuje.

 

Rezerwacja kortów.

 

 1. Członkowie klubu TENIS PARK KOŁOBRZEG mogą dokonać rezerwacji kortów osobiście w biurze klubu lub telefonicznie – 663 841 728.
 2. Inne osoby mogą rezerwować korty jedynie bezpośrednio w biurze klubu i wiąże się to z koniecznością dokonania pełnej opłaty za wynajęcie kortu w momencie rezerwacji.
 3. Rezerwacja i opłata za wynajęty kort przepada, jeżeli wynajmujący spóźni się 10 minut i nie powiadomi o spóźnieniu kierownika kortu lub osoby, która go zastępuje. W przypadku takiego spóźnienia kort może zostać wynajęty innej osobie oczekującej.
 4. W szczególnych przypadkach wynajmujący zastrzega sobie możliwość ograniczenia czasu jednorazowego wynajmu kortu do dwóch godzin.
 5. Turnieje rozgrywane na kortach mają wyższy priorytet w rezerwacji. Oznacza to, że w przypadku gdy ktoś z wyprzedzeniem zarezerwował kort, a później okaże się, iż w tym samym czasie ma odbyć się turniej, to rezerwacja taka ulega unieważnieniu a pobrana opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona. Podobnie w przypadku, gdy zakończenie meczów w turnieju opóźnia się. Wtedy również oczekujące rezerwacje zostają unieważnione a pobrane opłaty rezerwacyjne zwrócone.

 

Opłata za wynajęcie kortu.

 

 1. Opłatę za kort należy bezwzględnie dokonać przed rozpoczęciem gry, w biurze klubu, a otrzymany dowód zapłaty lub paragon należy zachować przez cały czas trwania rezerwacji, do ewentualnej kontroli.
 2. Wysokość opłat za wynajęcie kortu jest określona w odrębnym cenniku wywieszonym na tablicy informacyjnej.

 

Zasady korzystania z kortów.

 

 1. Każda osoba wynajmująca kort musi zawsze zgłosić w biurze klubu zamiar wejścia na określony kort.
 2. Grających obowiązuje obuwie tenisowe i strój sportowy (minimum szorty i koszulka).
 3. Jako „godzinę” rezerwacji kortów określa się 55 minut gry i 5 minut przeznaczone na uporządkowanie (wysiatkowanie lub wyszczotkowanie) kortu. Należy również posprzątać po sobie wszelkie śmieci np. butelki po napojach lub opakowania po piłkach itp.
 4. Korzystający ma prawo wejść na kort nie wcześniej niż o godzinie opłaconej i zobowiązany jest opuścić kort o godzinie upłynięcia rezerwacji. Niedotrzymanie tego warunku może spowodować naliczenie dodatkowej opłaty za kolejną godzinę rezerwacji.
 5. Na korcie można grać, co najwyżej, czterema piłkami. Prowadzenie treningów z większą ilością piłek (z koszyka) możliwe jest tylko dla trenerów i instruktorów upoważnionych przez KTT (za dodatkową opłatą).
 6. Na kortach obowiązuje bezwzględny zakaz spożycia i wnoszenia alkoholu oraz palenia tytoniu.
 7. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mogą korzystać z kortów.
 8. Korzystający zobowiązani są do kulturalnego, niehałaśliwego zachowywania się i nie używania wulgaryzmów.
 9. Odpowiedzialność za szkody materialne, powstałe podczas użytkowania kortu, ponosi korzystający.
 10. KTT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 11. Osoba, która nie stosuje się do powyższego regulaminu, może zostać poproszona przez kierownika kortów lub osobę, która go zastępuje o opuszczenie kortu bez zwrotu opłaty za rezerwację.
Sponsorzy