Tenis Park Kołobrzeg
Kołobrzeski Szlem (4)

Gra pojedyncza mężczyzn : open , 40+ , 50+ , 60+

Gra pojedyncza kobiet : open

Gra podwójna mężczyzn : open (łączny wiek pary 70+)

Sponsorzy