Tenis Park Kołobrzeg
PZT A i S KOŁOBRZESKI SZLEM

TURNIEJ "KOŁOBRZESKI SZLEM" I (a i b)

Gra pojedyncza mężczyzn: OPEN,35+,45+,55+,65+

Gra pojedyncza kobiet: OPEN , 45+

Gra podwójna mężczyzn: OPEN , 45+

Gra podwójna mieszana: OPEN , 45+

Sponsorzy