Tenis Park Kołobrzeg
PZT A i S "KOŁOBRZESKI SZLEM" II

TURNIEJ "KOŁOBRZESKI SZLEM" II (a)

Gra pojedyncza mężczyzn: 45+ , 55+ , 65+

Gra pojedyncza kobiet: 45+

Gra podwójna mężczyzn: 45+

Gra podwójna mieszana: 45+

Sponsorzy