Tenis Park Kołobrzeg
PZT A i S "KOŁOBRZESKI SZLEM" II

TURNIEJ "KOŁOBRZESKI SZLEM" II (b)

Gra pojedyncza mężczyzn: OPEN , 35 +

Gra pojedyncza kobiet: OPEN

Gra podwójna mężczyzn: OPEN

Gra podwójna mieszana: OPEN

Sponsorzy