Tenis Park Kołobrzeg
PZT A i S "KOŁOBRZESKI SZLEM" III

TURNIEJ "KOŁOBRZESKI SZLEM" III (a)

Sponsorzy