Tenis Park Kołobrzeg
PZT A i S NOCNY TURNIEJ DEBLOWY

NOCNY TURNIEJ DEBLOWY (grupy i drabinki)

Gra deblowa mężczyzn (łączny wiek pary 80+)

Sponsorzy