Tenis Park Kołobrzeg
PZT A i S NOCNY TURNIEJ DEBLOWY

NOCNY TURNIEJ DEBLOWY (grupy + drabinki)

Debel mężczyzn ( łączny wiek pary 80+)

Sponsorzy